Бие махбодын болон сэтгэл хөдлөлийн сайн сайхан


        Бие махбодын болон сэтгэл хөдлөлийн сайн сайхны талаар мэдлэг ойлголт эзэмшүүлэх, тэдгээрийг хэрхэн олж авах аргын талаар санаа сэдэл төрүүлэх, амьдралд хэрэгжүүлэн, дадал зуршил болгоход нь туслах.