Оюун санааны болон дотоод ертөнцийн сайн сайхан


Оюун санааны болон дотоод ертөнцийн сайн сайхны талаар мэдлэг ойлголт эзэмшүүлэх, тэдгээрийг хэрхэн олж авах аргын талаар санаа сэдэл төрүүлэх, амьдралд хэрэгжүүлэн, дадал зуршил болгоход нь туслах.