Санхүүгийн болон сэтгэл хөдлөлийн сайн сайхан


Санхүүгийн болон мэргэжлийн сайн сайхны талаар мэдлэг ойлголт эзэмшүүлэх, тэдгээрийг хэрхэн олж авах аргын талаар санаа сэдэл төрүүлэх, амьдралд хэрэгжүүлэн, дадал зуршил болгоход нь туслах.